fredag 8. april 2011

Elefanter på møte

Vi fikk tårer i øynene da vi ankom dette stedet på en øde slette langt fra hovedveien. Sangen lød fra vennene som samlet seg under dette store treet. I bakgrunnen lå Kilimanjaro og nærmest våket over stedet. 

Like ved var det noen elefanter. Noen ganger kommer de helt bort til treet hvor de har møter og farlige situasjoner kan oppstå. Dette er nemlig ikke sirkuselefanter som er dressert. Dette er ville afrikanske elefanter. 

En høy masai som ikke lenger var noen ungdom har gitt bort dette landområdet hvor de nå kan bygge en kirke. De har ikke noe midler, men det er skjedd et mirakel i denne mannens liv. Han fortalte om hvordan han gikk løs på både dyr og mennesker med sitt spyd. Han var en skikkelig kriger og villmann. Mange var derfor redde for ham. Etter han ble frelst har mange i hans familie også blitt frelst. De har nå behov for en bygning ikke minst pga elefantene som vanker her. Elefanter angriper nemlig aldri bygninger. 

Jeg skulle preke litt til dem, men jeg gråt bare når jeg skulle si noe. Dette var nemlig sterkt. Denne kirken må vi bare få bygget.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar